MirkaCsiszológépek, alkatrészek, tartozékok Finnországból. Garanciális és garancián túli szervize.

warranty

A Mirka termékcsalád professzionális használatra készült, prémium minőségű szerszámokból áll. A Mirka szavatolja, hogy a szerszám mentes a gyártási és anyaghibáktól.

Ez a szöveg az angol nyelvú eredeti fordítása. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen útmutató tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítsuk. 

Garancia

A Mirka szerszámok garanciális ideje a vásárlás dátumtól számított két év. Ha a Mirka szerszámot a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja, további egy év garanciát adunk.

Folyamatosan, ipari körülmények között használt szerszám, akkumulátor és töltő esetén a garanciális idő egy év.

Mirka szerszámát, valamint annak akkumulátorát és töltőjét ezen az internetcímen regisztrálhatja: www.mirka.com/warranty_registration

A jótállási nyilatkozatok készülék- és ügyfélfüggőek; minden egyes szerszámot külön kell regisztrálni. A regisztráció és a további garancia nem ruházható át más személyre vagy társaságra.

A 2+1 éves garancia a géphez vásárláskor mellékelt akkumulátorra és töltőre szól. A külön megvásárolt eszközökre a garancia nem vonatkozik. Az akkumulátor garanciája 2+1 év eltelte után, illetve a vásárlás dátumát követő 300 feltöltés után jár le aszerint, hogy melyik következik be előbb.

Ha olyan probléma merül fel egy Mirka szerszámmal kapcsolatban, amely szerepel az alábbi jótállási feltételek között, és a problémát gyártási, anyag- vagy kivitelezési hiba okozza; a Mirka díjmentesen megjavítja a szerszámot a jótállási feltételekben rögzítettek szerint. A garancia érvényben tartása érdekében a szerszámot a Mirka munkavédelmi és használati utasításának betartásával kell használni, karbantartani és működtetni.

Garanciális feltételek

A Mirka szerszám garanciája az anyag- és kivitelezési hibákra terjed ki.

A garancia nem terjed ki

• Bármely olyan sérülésre, amelyet nem rendeltetésszerű használat, hanyag kezelés vagy karbantartás, baleset, szélsőséges hőmérséklet, sav, víz, nem megfelelő tárolás, túlságosan nagy ütés vagy szállítási kár okozott.

• Nem eredeti Mirka pótalkatrészek, tartozékok vagy részegységek által okozott meghibásodásokra.

• Pneumatikus szerszámok nem szúrt levegővel vagy kenetlenül történő használatára.

• Normál használat során elhasználódó és kopó elemekre, mint például: csiszolótalp, féktömítés, védőburkolat, rotor, ventilátorlapát, légkieresztő szerelvény, hangtompító, csapágyak, szénkefék, gumiszerelvény, akkumulátor (300 feletti számú feltöltés esetén) és tápkábel.

• Eszközökre, amelyeket módosítottak, javítottak, vagy javításukra kísérletet tettek (nem hivatalos Mirka szervizben), valamint részben vagy teljesen szétszereltek.

Kiegészítőkre, gépdobozokra, termékmintákra, illetőleg Mirka bemutatódarabokra nem vonatkozik a garancia.

A Mirka hivatalos szervizközpontja által a garancia ideje alatt javított/cserélt alkatrészek 3 hónap garanciával rendelkeznek.

A garancia ideje alatt történő javítások nem hosszabbítják vagy újítják meg az eszköz eredeti garanciaidejét.

A jótállási feltételeket csak a Mirka módosíthatja, terjesztheti ki vagy egészítheti ki.

A jelen jótállási feltételek a finn törvények szerint érvényesítendők és értelmezendők, kivéve a nemzetközi áruk vételére vonatkozó törvényeket és rendeleteket. A fogyasztók további, törvényen alapuló jogokra lehetnek jogosultak — amelyeket nem korlátoznak a jelen jótállási feltételek — amennyiben a jótállást a termék vásárlási országában érvényes törvények szabályozzák.

Ez a garancia nem terjed ki a leállás okozta kártérítésekre, termelési veszteségekre, sérülésekre vagy anyagi károkra.

Bármilyen vitát, problémát vagy reklamációt, amely a jelen jótállási feltételekből ered, vagy azzal összefüggésben áll, illetve bármilyen módon kapcsolódik a fenti tárgyhoz, beleértve, esetleg egyebek mellett, minden reklamációt, amely kapcsolatos a termékkel, a kivitelezéssel, minden arra vonatkozó garanciával, illetve a termék bármilyen állítólagos hibájával a Helsinki Központi Kereskedelmi Kamara szabályai szerint kell rendezni választottbírósági eljárással, a kijelölt választottbíró ennek megfelelően alkalmazza az említett szabályokat. A választottbíróság helye Helsinki kell legyen, és a választottbírósági eljárás során használt nyelv az angol. Értelmezési nehézségek vagy nézeteltérések esetén a származási ország nyelvét kell használni. A fogyasztók törvényes jogaik alapján jogosultak a bírósági eljárás megindítására azon ország bírósága előtt, ahol a terméket vásárolták, vagy ahol az állandó lakhelyük van, és ezen jogon alapuló törvények az irányadóak ezt követően.

Garanciális igény benyújtása 

Garanciális javítási igény benyújtásakor forduljon a Mirka helyi forgalmazójához vagy a Mirka helyi ügyfélszolgálatához.

A garanciális javításra visszaküldött szerszámokhoz mellékelni kell az érvényes vásárlási nyugtát, illetve számlát.

A kibővített garanciális időszakban történő javítás esetén a szerszámhoz mellékelni kell az érvényes nyugtát vagy számlát, valamint egy érvényes igazolást a bővített garanciáról. Ellenkező esetben a garancia nem érvényes.

A jótállási igényt a lehető legkisebb késedelemmel, a jótállási időszakon belül kell benyújtani.